Fort van Barchon

Het verhaal

Het fort van Barchon is een groot driehoekig Belgisch fort van het type Brialmont. Het bevindt zich op 8 km ten noord-oosten van Luik op de rechteroever van de Maas tussen Luik en Wezet. Gebouwd in 1888, kende het fort drie periodes en vele gebeurtenissen.

Tijdens zijn eerste periode maakte het fort deel uit van een groep van 12 forten die instonden voor de verdediging van de stad Luik en het werd ingezet bij het begin van de eerste wereldoorlog van 5 augustus 1914 tot 8 augustus 1914. Het fort viel in de handen van de troepen van de Kaiser na uitermate zware gevechten voor zijn garnizoen.

In de tweede periode, tijdens de bezetting van 1914 tot 1918, erkenden de Pruisen het strategische belang en brachten dan ook een aantal wijzigingen en verbeteringen aan. Deze wijzigingen betroffen vooral de toegang van het fort, de infanterie uitgang op de centrale heuvel, de bescherming van de vensters van de grachtlokalen, zowel van de binnenwaartse als buitenwaartse muren, en verder nog een verbetering van de verluchting.

De derde periode begon in 1928. Op dat moment werd er beslist om het fort te herbewapenen, verder te verbeteren en te versterken om zodoende het fort terug in actieve dienst te nemen. Deze wijzigingen betroffen de algemene versterking van het geheel, de toevoeging van gewapend beton, het verdiepen van de galerijėn, het bouwen van een verluchtingstoren en de vervanging van de generator en de bewapening. Het fort onderging dan de aanval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 en het weerstond tot 18 mei 1940 na dappere gevechten.